Animate Objects

ÜYELER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde tarafıma aktarılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni tümüyle okunmuş ve anlaşılmıştır.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişisel verilerin işlenmesine dair açık rıza alınmasına gerek olmayan durumlar hariç olmak kaydıyla;

Aydınlatma Metni’nde belirtilen fotoğraflar, tarihler, Üyeler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler, ticari bilgiler (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.), ilgilenilen ürünler ve hizmet geçmişi bilgileri, Üye değerlendirme ve yorumları, ödeme araçları, ödeme tutarı, ödeme yöntemi, ödeme ve fatura detayları, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi, site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları bilgilerinden oluşan kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, kaydedilmesine, güncellenmesine, kontrol edilmesine, sınıflandırılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA DAİR AÇIK RIZA METNİ

Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde tarafıma aktarılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni tümüyle okunmuş ve anlaşılmıştır.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen açık rıza alınmasına gerek olmayan durumlar hariç olmak kaydıyla;

Aydınlatma Metni’nde belirtilen fotoğraflar, tarihler, Müşteriler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler, ticari bilgiler (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.), ilgilenilen ürünler ve hizmet geçmişi bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, anket verileri, ses kaydı, görsel kayıtlar, Müşteri değerlendirme ve yorumları, ödeme araçları, ödeme tutarı, ödeme yöntemi, ödeme ve fatura detayları, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi, site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları bilgilerinden oluşan kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere belirtilen yerlere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür irade ile onay veriyorum.

TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Kişisel verilerimin Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından bana özel ürünler, hizmetler ve teklifler oluşturulması için işlenmesine ve bu çerçevede paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime ticari elektronik ileti gönderimi yapılmasını kabul ediyorum.

İletişim izni verilmesi zorunlu değildir. Vermiş olduğunuz iletişim iznini her zaman sebep göstermeksizin geri alabilirsiniz. Tacir ve esnaf ileti alıcılarından ileti gönderimi öncesinde izin alınması zorunlu değildir.