Animate Objects

Ön Bilgilendirme Formu

Madde 1 –              Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri

Ürün Kodu

Ürün Tanımı ve Temel Nitelikleri)

Adet

Satış Fiyatı (KDV Dahil)

Teslim Masrafı

Ara Toplam (KDV Dahil)

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

[*]

Madde 2 –              Satıcı

Satıcı

: Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Adres

: [*]Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sok. Uğur Apartmanı No:75 / 8  Şişli – İST

Mersis No

: 0781056925100015

Telefon

: [*]0 536 566 58 96

e-Mail

: [*]zeynep@animateobjects.co

Fax

: [*]

Madde 3 –              Teslimat Bilgileri ve Teslim Masrafları

Yukarıda bilgileri verilen ürün, yukarıda bilgileri verilen teslimat adresine, siparişin tamamlanmasından itibaren 4-6 hafta içerisinde teslim edilecektir.

Teslim ücreti KDV Dahil [*] TL’dir.

Madde 4 –              Ödeme

Ödeme Bilgileri:

Ödeme Şekli ve Ödeme Bilgileri:

: [*]

 

Teslimat Bilgileri:

Teslim Edilecek Adres

: [*]

Teslim Edilecek Kişi

: [*]

Fatura Adresi

: [*]

Madde 5 –              Şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Madde 6 –              Cayma Hakkı

Tüketici, işbu maddenin son paragrafında sayılan cayma hakkının istisnaları saklı olmak üzere, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Bu sürenin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Tüketici, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında Tüketici, EK-1’de yer alan Örnek Cayma Formu’nu formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası, ve e-posta bilgileri aşağıdaki gibidir:

Satıcı Unvanı

: Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Açık Adres

: [*]Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sok. Uğur Apartmanı No:75 / 8  Şişli – İST

Telefon

: [*]0 536 566 58 96

e-Posta

: [*]zeynep@animateobjects.co

Faks No

: [*]

İade için öngörülen taşıyıcıya ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

[*]

Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, Tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, Tüketici’nin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın Tüketici’den alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (on) gün içinde malı Satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu cümleden olmak üzere;

 • kişiye veya Tüketici’ye teslim edilen ürünün faturasının Satıcı’ya ürünle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tüketici’nin cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmamasından ötürü malda herhangi bir değişiklik ve bozulma meydana gelirse veya Tüketici mala kasten zarar verirse cayma hakkını kaybeder.

Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa malın Tüketici’ye teslim masrafı da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri, Tüketici’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Tüketici’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Tüketici’ye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 1. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 1. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 1. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 1. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 7 –              Genel Hükümler

Tüketici; işbu ön bilgilendirme formu ile, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi öngörülen Satıcı’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, ve Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için Tüketici’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu Sözleşme’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Tüketici’ye veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edilir.

Satıcı, satışa konu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, sipariş konusu malın ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketici’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder.

Satıcı, malın Tüketici ya da Tüketici’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Tüketici’nın, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Madde 8 –              Yetkili Mahkeme

Tüketici, uyuşmazlık konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya Tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilir.

Satıcı

: Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Tüketici

: [*]

Tarih

: [*]

EK-1: Örnek Cayma Formu

EK-1: Örnek Cayma Formu

 

(Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup Sözleşmede belirtilen yere ve belirtilen şekilde gönderilecektir.)

 

 

-Kime:

Satıcı Unvanı

: Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Açık Adres

: [*]Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sok. Uğur Apartmanı No:75 / 8  Şişli – İST

Telefon

: [*]0 536 566 58 96

e-Posta

: [*]zeynep@animateobjects.co

Faks No

: [*]

 

 

Tüketici Tarafından Beyan Edilecek ve Doldurulacak Kısım

 

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin Sözleşme’den cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Tüketici’nin adı ve soyadı:

-Tüketici’nin adresi:

-Tüketici’nin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: