Animate Objects

KVKK UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Animate Objects”) tarafından Animate Objects’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak;

(i) Animate Objects İnternet Sayfası (https://animateobjects.co) ziyaretçilerinin (“Ziyaretçiler”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve Ziyaretçiler’i bilgilendirmek;

(ii) Animate Objects’e üye olmak isteyen kimselerin (“Üyeler”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve Üyeler’i bilgilendirmek;

(iii) Animate Objects İnternet Sayfası’ndan veya Uygulaması’ndan sipariş vermek suretiyle alışveriş yapan kimselerin (“Müşteriler”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve Müşteriler’i bilgilendirmek;

amacıyla kaleme almıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Animate Objects herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanızı istemez. Animate Objects ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Animate Objects İnternet Sayfası’nda herhangi bir bilgi girebileceğiniz serbest mesaj kutuları olsa da, özel kişisel verilerinizi işleme niyetimiz bulunmamaktadır. Bu mesaj kutularına özel kişisel verilerinizi girmeniz gerekmemektedir. Özel kişisel verilerinizi bu şekilde sağlamayı seçerseniz, bunların toplanmasını ve işlenmesini kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

1.1 ANIMATE OBJECTS İNTERNET SAYFASI ZİYARETÇİSİ İSENİZ:

– Kimlik Bilgileri: Ad-soyad

 İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası

 Ziyaretçi İşlem Bilgileri: Ziyaretçiler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar*, tarihler*, Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler*, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri, ticari bilgiler* (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.), ilgilenilen ürünler ve hizmet geçmişi bilgileri*, Ziyaretçi değerlendirme ve yorumları*

– İşlem Güvenliği Bilgileri**: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, üyelik bilgileri, şifre-parola bilgileri vb.

 Hukuki İşlem Bilgileri**: Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler.

– Diğer Bilgiler**: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

** Bu kategorilerdeki kişisel veriler, Animate Objects ile iletişime geçmeseniz dahi, Animate Objects sitesini ziyaret etmeniz ile işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

 • Animate Objects sitesi vasıtasıyla Animate Objects ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak, bu suretle sizlerle daha sonradan iletişime geçebilmek,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ziyaretçiler ile iletişime geçmek ve ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Ziyaretçilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • Animate Objects’in sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Teklif oluşturma hizmetimizi tarafınıza sunmak,
 • Animate Objects operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Animate Objects’teki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütmek
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin Animate Objects ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ziyaretçi İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması in işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ziyaretçi İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek in işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Diğer Bilgiler

 Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ziyaretçi İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması.

Ziyaretçi İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmiş Bilgiler, Diğer Bilgiler

 

1.2 ANIMATE OBJECTSÜYE OLMAKTA İSENİZ:

– Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, kullanıcı adı

 İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefonu numarası, adres

 Üye İşlem Bilgileri: Üyeler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar*, tarihler*, Üyeler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, Üyerler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler*, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Üyeler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri, ticari bilgiler* (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.), ilgilenilen ürünler ve hizmet geçmişi bilgileri*, Üye değerlendirme ve yorumları*

–  Ödeme Bilgileri: Ödeme araçları, ödeme tutarı, ödeme yöntemi, ödeme ve fatura detayları, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi. 

– İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, üyelik bilgileri, şifre-parola bilgileri vb.

 Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler

– Diğer Bilgiler: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

 • Animate Objects sitesi vasıtasıyla Animate Objects ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak, bu suretle sizlerle daha sonradan iletişime geçebilmek,
 • Sözleşme süreçlerini yönetmek,
 • Üye kaydını yapmak ve üye işlemlerini (aktivasyon, sürdürme vb.) gerçekleştirmek,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ödemelere ilişkin süreçleri (mevzuatça izin verildiği ölçüde) yönetmek,
 • Üyeler ile iletişime geçmek ve ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Üyeler’in memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • Animate Objects’in sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Teklif oluşturma hizmetimizi tarafınıza sunmak,
 • Animate Objects operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Animate Objects’teki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütmek
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin Animate Objects ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Üye İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması in işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Üye İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek in işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri,

 Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Üye İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması.

Üye İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmiş Bilgiler, Ödeme Bilgileri, Diğer Bilgiler

 

1.3 ANIMATE OBJECTS İNTERNET SAYFASI VEYA UYGULAMASI ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERMEK SURETİYLE ALIŞVERİŞ YAPMAKTA İSENİZ:

– Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, kullanıcı adı

 İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefonu numarası, adres

 Müşteri İşlem Bilgileri: Müşteriler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar*, tarihler*, Müşteriler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, Müşteriler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler*, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Müşteriler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri, ticari bilgiler* (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.), ilgilenilen ürünler ve hizmet geçmişi bilgileri*, sipariş bilgileri, satın alınan ürün bilgileri, yazılı veya sözlü görüşme kayıtları, alışveriş geçmişi bilgileri*, anket verileri*, ses kaydı*, görsel kayıtlar*, Müşteri değerlendirme ve yorumları*

–  Ödeme Bilgileri: Ödeme araçları, ödeme tutarı, ödeme yöntemi, ödeme ve fatura detayları, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi. 

– İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, üyelik bilgileri, şifre-parola bilgileri vb.

 Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler

– Diğer Bilgiler: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

 • Animate Objects sitesi vasıtasıyla Animate Objects ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak, bu suretle sizlerle daha sonradan iletişime geçebilmek,
 • Sözleşme süreçlerini yönetmek,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerini yürütmek,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ödemelere ilişkin süreçleri (mevzuatça izin verildiği ölçüde) yönetmek,
 • Kurulan sözleşmeler uyarınca siparişleri teslim etmek,
 • Müşteriler ile iletişime geçmek ve kullanıcılarla olan ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Müşteriler’in memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • Animate Objects’in sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Teklif oluşturma hizmetimizi tarafınıza sunmak,
 • Animate Objects operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Animate Objects’teki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütmek
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin Animate Objects ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması in işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek in işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri,

 Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması.

Müşteri İşlem Bilgileri Kategorisinde (*) ile İşaretlenmiş Bilgiler, Ödeme Bilgileri, Diğer Bilgiler

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz Animate Objects sitesi, Animate Objects adına işletilen sosyal medya hesapları, e-posta, SMS veya MMS dahil sair iletişim yöntemleri üzerinden; otomatik, kısmen otomatik veya manuel yöntemler ile sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.

Bunun haricinde, çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Animate Objects’in çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

3.KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI DURUMLAR

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılmaktadır:

Çalışanlarımız ile

Ziyaretçiler ile çalışanlarımız arasındaki bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yürütmek ve Animate Objects’in temel hizmetlerinin ifasını gerçekleştirebilmek.

Yurtiçindeki ve/veya Yurtdışındaki

IT şirketleri ve Animate Objects İş Ortakları ve İştirakleri ile

Animate Objects’in kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, teknik altyapı desteği alabilmek, elektronik posta  sunucumuzun yönetimi, bakımı ve teknik desteğini sağlamak.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar ile

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

Harita uygulaması için Google altyapısı kullanılmaktadır.  Google’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=tr&fg=1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Animate Objects, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami gayreti göstermektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinize, yetkisiz erişim, kayıp veya ifşaya karşı korunma için gerekli önlemler alınmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi verilerinizin işlenmesine dair itirazlarınızı ve/veya verilerinizin işlenmesine ve/veya aktarılmasına dair açık rızanızı geri çekme talebinizi (Başvuru Formunu  doldurarak) Teşvikiye mah. Hacı Emin Efendi sok. Uğur Apartmanı No:75/8 Şişli – İst adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Animate Objects, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Animate Objects’in işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için sitenin ilgili sayfasını düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Taleplerinizi ayrıca Başvuru Formu nu doldurmak suretiyle fiziki ve yazılı olarak Teşvikiye mah. Hacı Emin Efendi sok. Uğur Apartmanı No:75/8 Şişli – İst  adresine noter kanalı  veya iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.