Animate Objects

Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

 1. Giriş ve Taraflar

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşme’si (“Sözleşme”) bir tarafta Studio Ludic Konsept Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Animate Objects” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Animate Objects sitesini (“Site”) veya Animate Objects uygulamasını (“Uygulama”) ziyaret eden veyahut Animate Objects’e üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’yi/Uygulama’yı ziyaret etmesi ve/veya  Animate Objects’e üye olması sırasındaki Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tesis etmek için elektronik ortamda düzenlenmiştir. Kullanıcı’nın Site’yi veya Uygulama’yı ziyaret etmesi, Site’deki veya Uygulama’daki bilgilerden yararlanması veyahut Animate Objects’e üye olması durumunda, Kullanıcı işbu Sözeşme’deki hükümleri kabul etmiş ve Sözleşme kurulmuş sayılır. Kullanıcı bu bağlamda işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’de Animate Objects ve Kullanıcı münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumlanmasında kullanılamaz. Metinde ifade edilmek istenen amaca göre tekil sözcükler çoğulları, çoğul sözcükler tekilleri ifade edebilecektir.

 1. Tanımlar

Animate Objects Sitesi veya Site”: Tüm hakları Animate Objects’e ait ve zaman zaman Animate Objects tarafından yapılabilecek değişikliklere ve güncelleştirmelere konu olabilecek www.animateobjects.co sayfasını ifade eder.

Animate Objects Uygulaması “Uygulama”: AppStore, GooglePlay vb. mecralarda kişilerin kullanımına sunulabilecek ve tüm hakları Animate Objects’e ait ve zaman zaman Animate Objects tarafından yapılabilecek değişikliklere ve güncelleştirmelere konu olabilecek “Animate Objects Uygulaması”nı ifade eder.

Kullanıcı: İşbu Sözleşme’yi kabul ederek Site’yi veya Uygulama’yı ziyaret eden, buralardaki bilgilerden yararlanan, Site’den veya Uygulama’dan alışveriş yapan veyahut Animate Objects’e üye olan kişi/leri ifade eder.

Kullanıcı Kayıt Formu: Kullanıcılar’ın Animate Objects’e üye olurken ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı gibi bilgilerini paylaşmak suretiyle doldurduğu formu ifade eder.

KVK Mevzuatı: 07.04.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanun kapsamında çıkartılacak Yönetmelik, Tebliğ ve Taahhütnamelerden işbu Sözleşmenin süresi boyunca yürürlükte kalan hükümleri ifade eder.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Site’yi veya Uygulama’yı ziyaret etmesi, buralardaki bilgilerden yararlanması, alışveriş yapması ve/veya Animate Objects’e üye olması sırasındaki Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tesis etmektir.

İşbu Sözleşme ile Site veya Uygulama içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Animate Objects tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar, bütün Kullanıcılar için geçerlidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerini kabul etmekle, Site veya Uygulama içerisinde yer alan, kullanıma ve üyeliğe ilişkin olarak Animate Objects tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olur.

 1. Üyelik Şartları

Üye olma işlemi, Site’nin veya Uygulama’nın ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından, üye olmak için gerekli bilgilerinin girilmesi ile tamamlanır. Kullanıcı’nın, bildirdiği e-posta adresine veya telefon numarasına gönderilen ileti aracılığı ile üyelini doğrulaması kendisinden istenebilir.

Üye olabilmek için, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca, Animate Objects tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak, ergin olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlanmamış olmak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca, Animate Objects tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, üye olmaları sonucunu doğurmayacaktır. Ergin olma, ayırt etme gücüne sahip olma ve kısıtlanmamış olma şartları alışveriş yapacak kimseler bakımından da aranır.

Kullanıcılar, üyelik veya alışverişleri esnasında gireceği bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olmasından kaynaklı mağduriyetlerden Animate Objects sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, bilgilerini her zaman güncelleyebilir.

Her Kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifreye sahip olur. Kullanıcı adı ve e-posta adresleri her üyeye özel olup farklı üyelere aynı kullanıcı adı verilmez ve aynı e-posta adresi üzerinden tek bir üyelik açılabilir.

Her Kullanıcı’nın Animate Objects üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Animate Objects Sitesi’ne veyahut Uygulaması’na giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

Şifre sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Animate Objects, talep üzerine Kullanıcı’nın Animate Objects nezdinde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve Animate Objects şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Bunun haricinde üyelik sırasında paylaşılan bilgiler Animate Objects tarafından görüntülenecek ve şartları sağlıyor ise onaylanacaktır.

 1. Kullanıcı’nın Ziyaretleri ve/veya Üyeliği Esnasındaki Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle;

Kullanıcı Kayıt Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Animate Objects nezdinde oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu, bu hallerde Animate Objects üyeliğinin sona erebileceğini;

Kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Site veya Uygulama aracılığıyla Animate Objects tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu;

Animate Objects hizmetlerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek ürün, bilgi, mesaj ve dosyalardan Animate Objects’in sorumlu olmayacağını;

Animate Objects tarafından verilen hizmetlerin ve satılan ürünlerin telif, marka,tasarım gibi haklarının Animate Objects’e ait olduğunu, bu yazılımları ve/veya ürünleri hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını ve/veya bunları taklit etmeyeceğini;

Site’yi veya Uygulama’yı kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikirlerin, düşüncelerin, ifadelerin, ortamlara eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve başkaca kimseler ile kendisi arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Animate Objects’in yukarıda sayılan bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Animate Objects’in bu görüş ve yorumları yayımlayıp yayımlamamakta tamamen serbest olduğunu, Animate Objects’in bunları sonradan da silebileceğini, ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleme ve imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, bu gibi içeriklerin hukuka aykırı olmaları durumunda Animate Objects’in yetkili mercilere ihbarda bulunabileceğini;

Animate Objects Sitesi veya Uygulaması üzerinde Kullanıcı ile karşılıklı çalışan ve diğer Kullanıcılar’a kapalı/özel haberleşme ve bildirim alanı/kanalı oluşturup bu kanal üzerinden Kullanıcı ile haberleşebileceğinden ve/veya Kullanıcı’ya bildirimde bulunabileceğinden, bu iletişim şeklinin karşılıklı/tek taraflı kullanılmasına izin vermiş sayılacağını;

Animate Objects Sitesi’nin veya Uygulaması’nın reklam içebileceğini, reklam gösterim sıklığına Animate Objects’in karar vereceğini, reklam gösterimini engelleyen yazılımların kullanımının tespiti halinde işbu Sözleşme’nin Animate Objects tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceğini, Animate Objects’in reklam gösterimini engelleyen yazılımın varlığını Kullanıcı’ya ispat etmek zorunda olmadığını;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ve ayrıca verilerin paylaşıldığı üçüncü kişiler sebebi ile oluşabilecek zararlardan ötürü Animate Objects’in sorumlu tutulamayacağını;

Animate Objects Sitesi veya Uygulaması üzerinde hassas içeriklerin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Animate Objects’in sorumlu olmayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Animate Objects’in sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı, sipariş veya yorum göndermemeyi, hukuk düzeninin izin vermediği örgüt, organizasyon veya sair oluşumların yazışmalarını ve haberleşmelerini Site veya Uygulama üzerinden gerçekleştirmemeyi, Site’nin veya Uygulama’nın getirdiği özellikleri amacı dışında kullanmamayı;

Başkaca kimselerin adreslerine rızaları olmaksızın sipariş göndertmesi halinde ilgili bütün zararları karşılayacağını;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, bunları basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Diğer Kullanıcılar’ı taciz ve tehdit etmemeyi, diğer Kullanıcılar’ın Site’yi veya Uygulama’yı kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Animate Objects’in gerekli gördüğü durumlarda hiçbir kanıt gerekmeksizin Kullanıcı’nın hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Animate Objects üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir posta (chain mail) faaliyetlerinde bulunmamayı;

Animate Objects servislerini ticari amaçlarla veya reklam amacıyla kullanmamayı;

Animate Objects’in, kendi Sitesi’ni veyahut Uygulama’sını ticari amaçla kullanabileceğini;

Diğer Kullanıcılar’ın veya doğrudan Animate Objects’in cihazlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya program benzeri yazılımlar göndermemeyi;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Site’nin veyahut Uygulama’nın kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Animate Objects’ten tazminat talep etmemeyi;

Animate Objects Sitesi’nin veya Uygulaması’nın, internet kullanımı gerektirebileceğini, şarj tüketimine sebebiyet verebileceğini ve bu hususlardan Animate Objects’in sorumlu tutulamayacağını;

Animate Objects’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm Kullanıcılar tarafından yüklenen içeriği izleyebileceğini ve denetleyebileceğini, gerekli görmesi halinde bunları silebileceğini veya gizleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Animate Objects’in gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’yı hizmetlerden yararlandırmama ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Animate Objects’in Hak ve Yükümlülükleri

Animate Objects, Site’de veya Uygulama’da sunulan hizmetleri, ürünleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Animate Objects, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Animate Objects, Kullanıcılar arasında veya Kullanıcı tarafından Site veya Uygulama üzerinden gerçekleşen ve Animate Objects’in işleyişine ve/veya işbu Sözleşme’ye ve/veya Site veya Uygulama’nın genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Animate Objects tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Animate Objects, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Kullanıcılar’ın, üye olurken bildirdikleri kullanıcı isimleri de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcılar’ın kullanıcı ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcılar’ın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Animate Objects, işbu Sözleşme’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

İşbu Sözleşme’de belirlenen amaçlar ve tek taraflı olarak Animate Objects tarafından belirlenebilecek amaçlar dışında Kullanıcı tarafından Animate Objects üyeliğinin gerek Animate Objects’i gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Animate Objects’in ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Animate Objects, üyeliğini iptal etmenin yanı sıra, Kullanıcı’ya karşı her türlü hukuki hakkını kullanabilir.

Animate Objects, herhangi bir zamanda Site’nin veya Uygulama’nın çalışmasını veya ürün satımını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir ve bu sebeple Animate Objects’ten hiçbir isim altında tazminat talep edilemez.

Animate Objects, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcılar’ın sipariş verme veya benzeri imkânlarını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumdan dolayı Animate Objects’in, Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Animate Objects, hizmet ve ürünlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet ve ürün kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları -açıkça sayılan haller dışında- taahhüt etmemektedir.

Kullanıcılar ve Animate Objects hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşme’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Animate Objects, Kullanıcılar’ın Site veya Uygulama içi yaptıkları tercihleri, yükledikleri içerikleri veya anket sonuçlarını istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir ve bunları her türlü tasarrufa konu edebilir.

Animate Objects, Kullanıcılar’ın Site’den veya Uygulama’dan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Animate Objects sorumlu tutulmayacaktır.

Animate Objects, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı ürün, tasarım, bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Animate Objects, Kullanıcılar’ın ürettiği ve yüklediği her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Animate Objects Sitesi veya Uygulaması içinde Animate Objects tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere Site’den veya Uygulama’dan kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde Kullanıcı, Animate Objects’ten hiçbir telif ücreti veya bir tazminat talep edemeyecektir.

Site’nin erişildiği veya Uygulama’nın yüklendiği cihazdaki teknik yeterliliklerin eksik ve/veya bozuk olması sebebiyle Uygulama’nın tam işlevleri ile çalışmaması hallerinden Animate Objects hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Animate Objects, Kullanıcı’nın Site veya Uygulama dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Animate Objects’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

Animate Objects, Kullanıcılar’ı Animate Objects nezdinde kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyon ile Animate Objects dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta veya SMS yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Animate Objects, Kullanıcılar’a sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcılar’ın Animate Objects ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve onlarla çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir. Promosyonların ve kampanyaların kullanımına ilişkin kuralları Animate Objects tek taraflı olarak belirler.

Animate Objects, promosyonlar ve kampanyalar boyunca, kampanya sonuçlarını etkileyecek şekilde hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal edebilir. Bu şekilde işlem yapmış olan kişi/kişiler, bir hak elde etmiş olsalar bile, bütün katılım verileri silinir ve ödül hakları ortadan kaldırılır.

Animate Objects’in, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Animate Objects’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Animate Objects, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Animate Objects, hiçbir sebep göstermeksizin işbu Sözleşme’nin içeriğinde veya uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Animate Objects, işbu Sözleşme’nin veya kendisi tarafından yayınlanan diğer bilgilendirmelerin ihlali, haksız fiil, ihmal, hile veya diğer sebepler sonucunda, Kullanıcı’nın işleminin kesintiye uğraması, siparişlerinin alınamaması, gecikmesi veyahut gelmemesi, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, virüs, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya verilerin izinsiz kullanımı gibi hususlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İşbu Sözleşme kapsamında veya kanuni olarak yapmak/yapmamakla zorunlu kılındığı haller saklı kalmak kaydıyla Animate Objects’in, hakları arasında sayılan hususlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Gizli Bilgiler

İşbu Sözleşme kapsamında (“Gizli Bilgi”); Animate Objects’in bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme, tasarım, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ticari sırlar, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve Animate Objects’in temin ettiği her türlü doküman, ürün, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli Bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir.

Kullanıcı, Animate Objects hakkında bu Sözleşme ile ilgili ve/veya Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği Gizli Bilgiler’i saklı tutmayı ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç Animate Objects’in yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve kendisine yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için elinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Kullanıcı, Gizli Bilgi’nin yasal olarak talep hakkı olan merciler tarafından talep edilmesi halinde keyfiyeti derhâl Animate Objects’e bildirecektir. Kullanıcı, işbu madde ile üstlendiği taahhütlerin herhangi birini ihlal edecek olursa, Animate Objects’in bu nedenle uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükellef olacaktır.

 1. Kişisel Veriler

Kullanıcı, Site’yi veya Uygulama’yı ziyaret ederken veyahut üye olurken işbu Sözleşme’yi onaylama ve üyelik sonrası hareketleri esnasında, Animate Objects ile paylaştığı ve Aydınlatma Metni ’nde belirtilen kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) KVK Mevzuatı’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, Aydınlatma Metni’nde belirtilen sebeplere dayanmaktadır. Kişisel Veriler, Animate Objects ve iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Animate Objects ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler’inin ve işbu Sözleşme kapsamında veya genel olarak Animate Objects tarafından sunulan hizmetler sonucunda ortaya çıkacak verilerin, istatistiklerin, sair bilgilerin ve bunların bir araya getirilmesinden oluşacak raporların Animate Objects iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Animate Objects Sitesi veya Uygulaması üzerinde çalıştırılabilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerek Sözleşme devam ederken gerekse Sözleşme’nin hitamından sonra  anonim şekilde kullanılmasına ve her türlü tasarrufa konu edilmesine açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin, Uygulama’nın ve buralarda sunulan bütün hizmet ve ürünlerin tasarım, metin, imge, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları (Bundan böyle “Animate Objects’in Telif ve Marka Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak adlandırılacaktır.) Animate Objects’e ait olarak ve/veya Animate Objects tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar; Animate Objects’in Telif ve Marka Haklarına Tabi Çalışmalar’ını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının onlara erişmesine veya onları kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Animate Objects’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Animate Objects’in; Animate Objects hizmet ve ürünleri, bilgileri, Animate Objects’in Telif ve Marka Haklarına Tabi Çalışmalar’ı, Animate Objects ticari markaları, Animate Objects ticari görünümü veya Sitesi’si/Uygulama’sı vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, Animate Objects’in ve Uygulama’nın marka ve logosunun kullanımına ilişkin işbu Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamındaki kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site veya Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, ses kayıtlarını, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve bu yükümlülüğe uymadığı takdirde bütün yasal sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

Animate Objects, Site’nin veya Uygulama’nın kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Animate Objects, söz konusu bilgilerle Kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Animate Objects’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, yazışmaların delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 1. Sözleşme Değişiklikleri ve Ayrılabilirlik

Animate Objects, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de, Uygulama’da veya belirteceği başka bir ortamda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Eğer işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz, geçersiz ya da yasalara aykırı olduğu tespit edilirse, bu durum geri kalan maddelerin de geçersiz, yasalara aykırı ya da yürürlüğe konulamaz olduğunu göstermez.

 1. Mücbir Sebep

Animate Objects’in makul kontrolü dışında gerçekleşen durumlar Animate Objects’in Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici, yangın, doğal afet, salgın, grev veya işçi-işveren anlaşmazlıkları, savaş veya diğer şiddet olayları veya herhangi bir devlet kurumu veya makamının emir veya talimatları veya yasal düzenlemeleri gibi haller mücbir sebep teşkil edecektir.

Mücbir sebebin vukuu halinde Animate Objects’in Sözleşme’den doğan yükümlülükleri askıya alınır. Animate Objects, mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmaz.

 1. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Kullanıcı Site’yi veya Uygulama’yı ziyaret ettikçe veya Animate Objects’e üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ancak, işbu Sözleşme’nin 7., 8. ve 9. maddeleri işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi süresiz olarak geçerliliğini sürdürecektir.

Animate Objects, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ve/veya Site/Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ve ürünlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, Animate Objects’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Kullanıcı dilediği zaman üyeliğini sona erdirmek suretiyle işbu Sözleşme’yi, 7., 8. ve 9. madde hükümleri hariç olmak üzere feshedebilecektir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olacak ve ona uygun olarak yorumlanacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan bir ihtilafın çözümlenmemesi halinde işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan her nevi ihtilaf İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

 1. Yürürlük ve Sair Hükümler

İşbu Sözleşme’de belirtilen dışında, Kullanıcılar’ın Animate Objects Site’si veyahut Uygulama’sı nezdinde gerçekleştirecekleri işlemler, ayrıca o işlemler için getirilmiş ilgili kurallara (örneğin: Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi) tabi olmaya devam eder.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Kullanıcı’nın, Site’yi veya Uygulama’yı ziyaret etmesinden veya Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme, Animate Objects tarafından, kullanım süresi boyunca elektronik ortamda saklanır.